Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Start Over Ons Foto galerij Video's Tentoonstellingen Kweekverslagen Volieres Formulieren Contact Agenda 

Start

Van harte welkom op de site van de V ogelverenigingWestland .Als aanvulling op de uitgebreide maandelijkse nieuwsbrief en het maandblad “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, waar onze vereniging een onderdeel van is, heten wij u welkom op onze site. Als vereniging proberen wij de bezoeker(ster) van onze site veel informatie te verstrekken voor wat betreft: kweek, activiteiten, bijzondere kweekervaringen en informatie over het wel en wee van de NBvV alsmede het District Zuid-Holland waar wij deel van uitmaken.Bij de oprichting van de vereniging op 1 januari 2018, is het uitgangspunt; “één vereniging voor de regio het Westland”.Dat uitgangspunt resulteert in het gegeven dat uit alle kernen van de Gemeente Westland (en daarbuiten) vogelliefhebbers lid zijn van de Vogelvereniging Westland.Mede gelet op het informatieve karakter en het gebruiksvriendelijke van onze site heeft er toe geleid dat de vereniging een van de grootste is in het district Zuid-Holland. Mede door de inzet van velen is het mogelijk om onze site zo up to date te houden en de bezoeker(ster) de juiste informatie te verstrekken die o zo belangrijk is voor het houden, kweken en verzorgen van onze vogels. Veel lees- en kijkplezier op onze site gewenst en reacties zijn van harte welkom.

Nieuws

Mededelingen betreffende Vogelvereniging WestlandPer 1 januari 2018 is de ringencommissaris Johan Koppert Monsterseweg 128 Poeldijk tel 06-81121961Na 1 januari zullen de ringen voor 2018 bij hem moeten worden besteld.De contributie voor de leden in 2018 bedraagt 35 euro per kalenderjaar. Jeugdleden betalen 17,50 per jaar. Administratief is er vanwege een nieuw bank rekeningnummer voor de penningmeester een nieuwe machtiging nodig om de contributie automatisch over te schrijven. Het machtigingsformulier is bij het tabbblad formulieren aangegeven. Wij verzoeken u een ondertekend exemplaar aan de penningmeester Jos v.d. Knaap te verstrekken.

Voor de uitslagen van de districts tentoonstelling 2017 zie tabblad tentoonstellingen

District tentoonstelling Zuid Holland 2017

Tentoonstelling 2017Voor prijsuitslag van de grote loterij en de uitslagen van de tentoonstelling zie tabblad tentoonstellling hierboven.

Website bekijken op telefoon en tablet

Via een lid is de oplossing gegeven voor het bekijken van de website op telefoon en tablet.Installeer de App "puffin webbrowser" .Open de website in deze browser en je kan alles bekijken zoals je nu op deze site ziet.

Beste leden van Vogelvereniging Westland, Op donderdag 20 september 2018 wordt de jong vogeldag gehouden.Hierbij kunnen de leden hun gekweekte vogels laten beoordelen door de drie aanwezige gespecialiseerde keurmeesters.Aanvang 19.45. Voor de bepaling van het aantal op te stellen kooien gaarne van tevoren een opgave van de meegebrachte vogels Opgave bij het bestuur.h.j.berendse@caiway.nl06-11366665 Jan v. Wingerdenjc.van.wingerden@kpnmail.nl0174-295867

Statuten en reglementenVanaf heden zijn de statuten, huishoudelijk reglement en de privacy verklaring op de site geplaatst. U kunt deze vinden onder tabblad "over ons".

Onderlinge Tentoonstelling 2018Het tentoonstellingsreglement en inschrijfformulier van voor de tentoonstelling van 2018 zijn op de site geplaatst. U kunt deze vinden onder tabblad "Formulieren".


http://www.magix.com 

Vogelvereniging Westland