Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Start Over Ons Foto galerij Video's Tentoonstellingen Kweekverslagen Volieres Formulieren Contact Agenda 

Start

Van harte welkom op de site van de V ogelverenigingWestland .Als aanvulling op de uitgebreide maandelijkse nieuwsbrief en het maandblad “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, waar onze vereniging een onderdeel van is, heten wij u welkom op onze site. Als vereniging proberen wij de bezoeker(ster) van onze site veel informatie te verstrekken voor wat betreft: kweek, activiteiten, bijzondere kweekervaringen en informatie over het wel en wee van de NBvV alsmede het District Zuid-Holland waar wij deel van uitmaken.Bij de oprichting van de vereniging op 1 januari 2018, is het uitgangspunt; “één vereniging voor de regio het Westland”.Dat uitgangspunt resulteert in het gegeven dat uit alle kernen van de Gemeente Westland (en daarbuiten) vogelliefhebbers lid zijn van de Vogelvereniging Westland.Mede gelet op het informatieve karakter en het gebruiksvriendelijke van onze site heeft er toe geleid dat de vereniging een van de grootste is in het district Zuid-Holland. Mede door de inzet van velen is het mogelijk om onze site zo up to date te houden en de bezoeker(ster) de juiste informatie te verstrekken die o zo belangrijk is voor het houden, kweken en verzorgen van onze vogels. Veel lees- en kijkplezier op onze site gewenst en reacties zijn van harte welkom.

Nieuws

Mededelingen betreffende Vogelvereniging WestlandPer 1 januari 2018 is de ringencommissaris Johan Koppert Monsterseweg 128 Poeldijk tel 06-81121961Na 1 januari zullen de ringen voor 2018 bij hem moeten worden besteld.De contributie voor de leden in 2018 bedraagt 35 euro per kalenderjaar. Jeugdleden betalen 17,50 per jaar. Administratief is er vanwege een nieuw bank rekeningnummer voor de penningmeester een nieuwe machtiging nodig om de contributie automatisch over te schrijven. Het machtigingsformulier is bij het tabbblad formulieren aangegeven. Wij verzoeken u een ondertekend exemplaar aan de penningmeester Jos v.d. Knaap te verstrekken.

Voor de uitslagen van de districts tentoonstelling 2017 zie tabblad tentoonstellingen

District tentoonstelling Zuid Holland 2017

Tentoonstelling 2017Voor prijsuitslag van de grote loterij en de uitslagen van de tentoonstelling zie tabblad tentoonstellling hierboven.

Website bekijken op telefoon en tablet

Via een lid is de oplossing gegeven voor het bekijken van de website op telefoon en tablet.Installeer de App "puffin webbrowser" .Open de website in deze browser en je kan alles bekijken zoals je nu op deze site ziet.

Nederlandse kampioenschapppenOp de Nederlandse kampioenschappen in de Ijsselhallen in Zwolle is ons lid Jaap v.d. Starre Nederlands kampioen geworden met een groene halsband parkiet. Abuisivelijk is in de krant de naam Johan v.d. Starre vermeld.

Geslaagd voor keurmeesterschapOns lid Michel van Es is geslaagd als keurmeester parkieten bij de N.B.v.VMichel van harte gefeliciteerd.Bestuur Vogelvereniging Westland.


http://www.magix.com 

Vogelvereniging Westland