Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Start Over Ons Foto galerij Video's Tentoonstellingen Kweekverslagen Volieres Formulieren Contact Agenda 

Start

Van harte welkom op de site van de V ogelverenigingWestland .Als aanvulling op de uitgebreide maandelijkse nieuwsbrief en het maandblad “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, waar onze vereniging een onderdeel van is, heten wij u welkom op onze site. Als vereniging proberen wij de bezoeker(ster) van onze site veel informatie te verstrekken voor wat betreft: kweek, activiteiten, bijzondere kweekervaringen en informatie over het wel en wee van de NBvV alsmede het District Zuid-Holland waar wij deel van uitmaken.Bij de oprichting van de vereniging op 1 januari 2018, is het uitgangspunt; “één vereniging voor de regio het Westland”.Dat uitgangspunt resulteert in het gegeven dat uit alle kernen van de Gemeente Westland (en daarbuiten) vogelliefhebbers lid zijn van de Vogelvereniging Westland.Mede gelet op het informatieve karakter en het gebruiksvriendelijke van onze site heeft er toe geleid dat de vereniging een van de grootste is in het district Zuid-Holland. Mede door de inzet van velen is het mogelijk om onze site zo up to date te houden en de bezoeker(ster) de juiste informatie te verstrekken die o zo belangrijk is voor het houden, kweken en verzorgen van onze vogels. Veel lees- en kijkplezier op onze site gewenst en reacties zijn van harte welkom.

Nieuws

De contributie voor de leden in 2019 bedraagt 35 euro per kalenderjaar. Jeugdleden betalen 17,50 per jaar. De contributie dient bij voorkeur te worden gedaan via een machtiging nodig om de contributie automatisch over te schrijven. Het machtigingsformulier is bij het tabbblad formulieren aangegeven. Wij verzoeken u een ondertekend exemplaar aan de penningmeester Jos v.d. Knaap te verstrekken.

Voor de uitslagen van de districts tentoonstelling 2017 zie tabblad tentoonstellingen

District tentoonstelling Zuid Holland 2017

Tentoonstelling 2018Voor prijsuitslag van de grote loterij en de uitslagen van de tentoonstelling zie tabblad tentoonstellling hierboven.

Website bekijken op telefoon en tablet

Via een lid is de oplossing gegeven voor het bekijken van de website op telefoon en tablet.Installeer de App "puffin webbrowser" .Open de website in deze browser en je kan alles bekijken zoals je nu op deze site ziet.

Statuten en reglementenVanaf heden zijn de statuten, huishoudelijk reglement en de privacy verklaring op de site geplaatst. U kunt deze vinden onder tabblad "over ons".

Op 10 tot 13 januari 2019 waren de wereld kampioenschappen in Zwolle. Er waren zo’n 25.000 vogels bijeengebracht in de IJsselhallen in Zwolle, deze zijn door 110 keurmeesters beoordeeld.Diverse leden van de Vogelvereniging Westland hebben met hun vogels deelgenomen aan deze wedstrijd, zoals u ziet met met goede resultaten: Johan van der Starre: Goud met een Halsbandparkiet cinamon grijsgroene pop, Zilver met een Halsbandparkiet blauwe pop, Brons met een Halsbandparkiet grijze manJaap van der Starre: Goud met een Halsbandparkiet grijze man.Gerard Storm: Goud met een zebravink wang grijs man, Zilver met een Zebravink wang bruine pop en Brons met een zebravink wang bruine bleekrug.Jos van der Knaap: Goud met een Bruinrugekstertje.Michel van Es: Brons met een Valkparkiet wildkleur pop.Het bestuur feliciteerd de prijswinnaars met hun kampioenschap.

Mondial 2019

Beste leden,Het is weer zover. Het jaarlijks uitstapje voor alle leden met een introducee.In plaats van de jaarlijkse fietstocht dit jaar varen wij met een rondvaartboot door de waterenvan het Westland. De rondvaart boot van Jan v.d. Bos staat hiervoor tot onze beschikking.Als het regenachtig weer is, gaat de kap eroverheen en zitten we gelukkig droog.Het uitstapje ziet er als het volgt uit:Om 13.00 uur verzamelen we bij Leen Rodenburg, Galgeweg 47 in Naaldwijk.Na een uur varen wordt de boot aangelegd bij Imkerij Natuurlijk Westland waar wij eenrondleiding en uitleg krijgen over de bijen en de honing productie. Deze duurt ongeveer 1,5 uur. Een kop koffie of thee met honingtaart staat voor iedereen klaar, maar wel voor eigen rekening. Na dit bezoek stappen we weer op de boot en na een uurtje varen eindigen we weer bij de startplaats. Hier wacht ons een heerlijke BBQ op. Bij mooi weer kunnen we lekker buiten zitten, maar als het tegen zit, kunnen we gelukkig in de kas zitten van de tuinderij van Leen. De kosten per persoon zijn 15 euro.Uw deelname kan opgegeven worden bij Jos van der Knaap tijdens de ledenavond op donderdag 9 mei of per mail josvanderknaap@caiway.net Het bedrag kan overgemaakt worden naar IBAN: NL97 RABO 0311 7363 27 tnv Vogelvereniging Westland of contant gegeven worden aan Jos tijdens de ledenavond.Namens het bestuur, Jan van Wingerden

Jaarlijks uitstapje 15 juni 2019

Overlijden Bertus RolffHeden ontvingen wij het bericht, dat ons lid Bertus Rolff is overleden.Vanaf 1961 was hij lid van onze vereniging


http://www.magix.com 

Vogelvereniging Westland