Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Start Over Ons Foto galerij Video's Tentoonstellingen Kweekverslagen Volieres Formulieren Contact Agenda 

Start

Van harte welkom op de site van de V ogelverenigingWestland .Als aanvulling op de uitgebreide maandelijkse nieuwsbrief en het maandblad “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, waar onze vereniging een onderdeel van is, heten wij u welkom op onze site. Als vereniging proberen wij de bezoeker(ster) van onze site veel informatie te verstrekken voor wat betreft: kweek, activiteiten, bijzondere kweekervaringen en informatie over het wel en wee van de NBvV alsmede het District Zuid-Holland waar wij deel van uitmaken.Bij de oprichting van de vereniging op 1 januari 2018, is het uitgangspunt; “één vereniging voor de regio het Westland”.Dat uitgangspunt resulteert in het gegeven dat uit alle kernen van de Gemeente Westland (en daarbuiten) vogelliefhebbers lid zijn van de Vogelvereniging Westland.Mede gelet op het informatieve karakter en het gebruiksvriendelijke van onze site heeft er toe geleid dat de vereniging een van de grootste is in het district Zuid-Holland. Mede door de inzet van velen is het mogelijk om onze site zo up to date te houden en de bezoeker(ster) de juiste informatie te verstrekken die o zo belangrijk is voor het houden, kweken en verzorgen van onze vogels. Veel lees- en kijkplezier op onze site gewenst en reacties zijn van harte welkom.

Nieuws

De contributie voor de leden in 2020 bedraagt 37 euro per kalenderjaar. Jeugdleden betalen 18,50 per jaar. De contributie dient bij voorkeur te worden gedaan via een machtiging nodig om de contributie automatisch over te schrijven. Het machtigingsformulier is bij het tabbblad formulieren aangegeven. Wij verzoeken u een ondertekend exemplaar aan de penningmeester Jos v.d. Knaap te verstrekken.

Voor de uitslagen van de districts tentoonstelling 2019 zie tabblad tentoonstellingen

District tentoonstelling Zuid Holland 2019

Tentoonstelling 2019Voor prijsuitslag van de grote loterij en de uitslagen van de tentoonstelling zie tabblad tentoonstellling hierboven.

Website bekijken op telefoon en tablet

Via een lid is de oplossing gegeven voor het bekijken van de website op telefoon en tablet.Installeer de App "puffin webbrowser" .Open de website in deze browser en je kan alles bekijken zoals je nu op deze site ziet.

Statuten en reglementenVanaf heden zijn de statuten, huishoudelijk reglement en de privacy verklaring op de site geplaatst. U kunt deze vinden onder tabblad "over ons".

In januari 2020 waren de Nederlandse kampioenschappen in Zwolle in de in de IJsselhallen in Zwolle.Diverse leden van de Vogelvereniging Westland hebben met hun vogels deelgenomen aan deze wedstrijd, zoals u ziet met met goede resultaten: Ton Zuiderwijk: Zilver met Irish Fancy lichtbond intensief met 91 punteneen en Brons met een Irish Fancy lipochroom intensief met 91 punten.Jos van der Knaap: Goud Roodkop groen pastel man met 93 punten en met een Bruinrugekstertje wilkleur stam met 368 punten.Het bestuur feliciteerd de prijswinnaars met hun kampioenschap.

Mondial 2019

Clubavonden voorjaar 2020Vanwege maatregelen van overheidswege moeten wij U helaas mededelen, dat de clubavonden tot en met vrijgave door de overheid geen doorgang kunnen vindenEr kunnen wel ringen besteld worden bij de ringencommissaris.Kijk hieronder voor de nieuwsbrief nr 17 van mei 2020. Hoogachtend, Het Bestuur van Vogelvereniging Westland

Nieuwsbrief 17 Mei 2020


http://www.magix.com 

Vogelvereniging Westland