Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Start Over Ons Foto galerij Video's Tentoonstellingen Kweekverslagen Volieres Formulieren Contact Agenda 

Start

Van harte welkom op de site van de V ogelverenigingWestland .Als aanvulling op de uitgebreide maandelijkse nieuwsbrief en het maandblad “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, waar onze vereniging een onderdeel van is, heten wij u welkom op onze site. Als vereniging proberen wij de bezoeker(ster) van onze site veel informatie te verstrekken voor wat betreft: kweek, activiteiten, bijzondere kweekervaringen en informatie over het wel en wee van de NBvV alsmede het District Zuid-Holland waar wij deel van uitmaken.Bij de oprichting van de vereniging op 1 januari 2018, is het uitgangspunt; “één vereniging voor de regio het Westland”.Dat uitgangspunt resulteert in het gegeven dat uit alle kernen van de Gemeente Westland (en daarbuiten) vogelliefhebbers lid zijn van de Vogelvereniging Westland.Mede gelet op het informatieve karakter en het gebruiksvriendelijke van onze site heeft er toe geleid dat de vereniging een van de grootste is in het district Zuid-Holland. Mede door de inzet van velen is het mogelijk om onze site zo up to date te houden en de bezoeker(ster) de juiste informatie te verstrekken die o zo belangrijk is voor het houden, kweken en verzorgen van onze vogels. Veel lees- en kijkplezier op onze site gewenst en reacties zijn van harte welkom.

Vanaf 1-8- 2017is deze site omgevormd naar "Vogelvereniging Westland"

Nieuws

In januari 2017 werd in de Americahallen te Apeldoorn voor de laatste maal de Nederlandse kampioenschappen gehouden. Januari 2018 worden deze kampioenschappen gehouden in de Ijsselhallen te Zwolle.

De jeugddag van het district zal in 2017 in Maasland plaatsvinden

De definitieve statuten en huishoudelijk reglement van vogelvereniging westland zijn hierbij vermeld.Ieder lid kan zijn aan- en/of opmerkingen nog doorgeven aan het bestuur van Vogelvereniging Westland. Dit kan gebeuren tot de statuten aan de notaris zullen worden voorgelegd.Schriftelijk kan worden gereageerd naar de tijdelijke secretaris via mail: h.j.berendse@caiway.nl

Statuten en reglementen Vogelvereniging Westland klik op icoon om te openen

De leden van de Westlandse Vogelvrienden kunnen zich nog opgeven voor het uitje naar Vogelpark Avifauna op 9 september. vertek 9.30 terugkomst 17.00 uur. Opgeven bij Leo de wilde.

Mededelingen betreffende Vogelvereniging WestlandPer 1 januari 2018 is de ringencommissaris Johan Koppert Monsterseweg 128 Poeldijk tel 06-81121961Na 1 januari zullen de ringen voor 2018 bij hem moeten worden besteld.Per 1 januari 2018 zullen de leden van de drie verenigingen door de administratie van de NBvV automatisch worden samengevoegd.De contributie voor de leden in 2018 bedraagt 35 euro per kalenderjaar. Jeugdleden betalen 17,50 per jaar. Administratief is er vanwege een nieuw bank rekeningnummer voor de penningmeester een nieuwe machtiging nodig om de contributie automatisch over te schrijven. Het machtigingsformulier is bij het tabbblad formulieren aangegeven. Wij verzoeken u tijdens de TT week of eerder een ondertekend exemplaar aan de penningmeester Jos v.d. Knaap te verstrekken.Tijdens de tentoonstelling van 2017 willen wij tussen de advertenties die via de beamer worden getoond foto,s invoegen van kwekers thuis. Wij vragen dan ook of leden foto,s van hun kweekruimte naar ons toe willlen zenden, zodat wij deze in de prensentatie kunnen invoegen. Vooralsnog kunnen deze foto's worden verzonden naar de secretaris h.j.berendse@caiway.nl


http://www.magix.com 

Vogelvereniging Westland