Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Start Over Ons Foto galerij Video's Tentoonstellingen Kweekverslagen Volieres Formulieren Contact Agenda 

Start

Van harte welkom op de site van de V ogelverenigingWestland .Als aanvulling op de uitgebreide maandelijkse nieuwsbrief en het maandblad “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, waar onze vereniging een onderdeel van is, heten wij u welkom op onze site. Als vereniging proberen wij de bezoeker(ster) van onze site veel informatie te verstrekken voor wat betreft: kweek, activiteiten, bijzondere kweekervaringen en informatie over het wel en wee van de NBvV alsmede het District Zuid-Holland waar wij deel van uitmaken.Bij de oprichting van de vereniging op 1 januari 2018, is het uitgangspunt; “één vereniging voor de regio het Westland”.Dat uitgangspunt resulteert in het gegeven dat uit alle kernen van de Gemeente Westland (en daarbuiten) vogelliefhebbers lid zijn van de Vogelvereniging Westland.Mede gelet op het informatieve karakter en het gebruiksvriendelijke van onze site heeft er toe geleid dat de vereniging een van de grootste is in het district Zuid-Holland. Mede door de inzet van velen is het mogelijk om onze site zo up to date te houden en de bezoeker(ster) de juiste informatie te verstrekken die o zo belangrijk is voor het houden, kweken en verzorgen van onze vogels. Veel lees- en kijkplezier op onze site gewenst en reacties zijn van harte welkom.

Nieuws

De contributie voor de leden in 2019 bedraagt 35 euro per kalenderjaar. Jeugdleden betalen 17,50 per jaar. Administratief is er vanwege een nieuw bank rekeningnummer voor de penningmeester een nieuwe machtiging nodig om de contributie automatisch over te schrijven. Het machtigingsformulier is bij het tabbblad formulieren aangegeven. Wij verzoeken u een ondertekend exemplaar aan de penningmeester Jos v.d. Knaap te verstrekken.

Voor de uitslagen van de districts tentoonstelling 2017 zie tabblad tentoonstellingen

District tentoonstelling Zuid Holland 2017

Tentoonstelling 2017Voor prijsuitslag van de grote loterij en de uitslagen van de tentoonstelling zie tabblad tentoonstellling hierboven.

Website bekijken op telefoon en tablet

Via een lid is de oplossing gegeven voor het bekijken van de website op telefoon en tablet.Installeer de App "puffin webbrowser" .Open de website in deze browser en je kan alles bekijken zoals je nu op deze site ziet.

Statuten en reglementenVanaf heden zijn de statuten, huishoudelijk reglement en de privacy verklaring op de site geplaatst. U kunt deze vinden onder tabblad "over ons".

Voliere Sonnevanck

Vanuit verzorgingshuis Sonnevanck in 's-Gravenzande hebben wij het verzoek gekregen of wij niet een voliere kunnen realiseren op het terrein en deze te verzorgen. Om dit te realiseren is het nodig om voldoende vrijwilliggers te krijgen om deze voliere bouwen en bij te houden. Met name voor de leden in 's-Gravenzande zou dit een leuk initiatief zijn. Meer info zal worden gegeven op de jong vogeldag

Vanaf 10 januari tot 13 januari januari 2019 worden de WK kampioenschappen gehouden in Ijsselhallen in Zwolle Voor deze tentoonstelling is de Bond op zoek naar leden, die willen helpen bij de voorbereidingen en opzet van deze tentoonstelling.H De werkzaamheden starten op 21 december 2018 en eindigen op 16 januari 2019. Er is een heel programma aanwezig bij het secretariaat. Het is niet de bedoeling dat je de hele tijd aanwezig bent. Voor elke dag zijn verschillende vrijwilligers nodig.

Mondial 2019

Beste leden,Hierbij nodigt het bestuur van Vogelvereniging Westland U uit voor het bijwonen van de onderlinge tentoonstelling van 2018: De tentoonstelling is geopend op:Donderdag 22 november 2018 van 20.00 - 22.00 uur. (opening)Vrijdag 23 november 2018 van 10.00- 22.00 uurZaterdag 24 november van 10.00- 16.00 uur.De tentoonstelling wordt gehouden in:Wijkcentrum “De Brug”Koningin Julianeweg 61's-Gravenzande.De trekking van de grote loterij wordt gehouden op vrijdag 23 november om 21.30 uur. Namens het bestuur van Vogelvereniging Westland Henk Berendse.Secretaris.

Uitnodiging Onderlinge tentoonstelling 2018

Van 21 t/m 22 december wordt de district tentoonstelling gehouden van het district Zuid- Holland. Deze wordt georganiseerd door de Stichting Districtsshow Zuid Holland. De tentoonstelling wordt gehouden in het Clubgebouw van de Maaslandse Vogelvereniging Doelpad 5 te Maasland.De openingstijden zijn vrijdag 21 december van 19.30-22.00 uur.Zaterdag 22 december van 10.00-16.00 uur. De inschrijving sluit op dinsdag 27 november. Het inbrengen van de vogels is op woensdag 19 december.Op de site www.SDZH.nl kunt u alle informatie en inschrijfbiljet vinden voor deze tentoonstelling.

District tentoonstelling 2018


http://www.magix.com 

Vogelvereniging Westland