Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Start Over Ons Foto galerij Video's Tentoonstellingen Kweekverslagen Volieres Formulieren Contact Agenda 

Start

Van harte welkom op de site van de V ogelverenigingWestland .Als aanvulling op de uitgebreide maandelijkse nieuwsbrief en het maandblad “Onze Vogels” van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, waar onze vereniging een onderdeel van is, heten wij u welkom op onze site. Als vereniging proberen wij de bezoeker(ster) van onze site veel informatie te verstrekken voor wat betreft: kweek, activiteiten, bijzondere kweekervaringen en informatie over het wel en wee van de NBvV alsmede het District Zuid-Holland waar wij deel van uitmaken.Bij de oprichting van de vereniging op 1 januari 2018, is het uitgangspunt; “één vereniging voor de regio het Westland”.Dat uitgangspunt resulteert in het gegeven dat uit alle kernen van de Gemeente Westland (en daarbuiten) vogelliefhebbers lid zijn van de Vogelvereniging Westland.Mede gelet op het informatieve karakter en het gebruiksvriendelijke van onze site heeft er toe geleid dat de vereniging een van de grootste is in het district Zuid-Holland. Mede door de inzet van velen is het mogelijk om onze site zo up to date te houden en de bezoeker(ster) de juiste informatie te verstrekken die o zo belangrijk is voor het houden, kweken en verzorgen van onze vogels. Veel lees- en kijkplezier op onze site gewenst en reacties zijn van harte welkom.

Nieuws

De contributie voor de leden in 2019 bedraagt 35 euro per kalenderjaar. Jeugdleden betalen 17,50 per jaar. De contributie dient bij voorkeur te worden gedaan via een machtiging nodig om de contributie automatisch over te schrijven. Het machtigingsformulier is bij het tabbblad formulieren aangegeven. Wij verzoeken u een ondertekend exemplaar aan de penningmeester Jos v.d. Knaap te verstrekken.

Voor de uitslagen van de districts tentoonstelling 2017 zie tabblad tentoonstellingen

District tentoonstelling Zuid Holland 2017

Tentoonstelling 2018Voor prijsuitslag van de grote loterij en de uitslagen van de tentoonstelling zie tabblad tentoonstellling hierboven.

Website bekijken op telefoon en tablet

Via een lid is de oplossing gegeven voor het bekijken van de website op telefoon en tablet.Installeer de App "puffin webbrowser" .Open de website in deze browser en je kan alles bekijken zoals je nu op deze site ziet.

Statuten en reglementenVanaf heden zijn de statuten, huishoudelijk reglement en de privacy verklaring op de site geplaatst. U kunt deze vinden onder tabblad "over ons".

Voliere Sonnevanck

De voliere bij de Sonnevanck in 's-Gravenzande is geplaatst. Nog even het nachthok en voorruimte en en de inrichting en de vogels kunnen erin. Om deze vloiere te vullen zijn er vogels nodig. Leden kunnen de vogels schenken, maar ze kunnen ook hun eigen vogels in de voliere plaatsen. Ze blijven dan eigenaar van hun vogels en als deze vogels jongen krijgen, worden ze geringd met het kweeknummer van de eigenaar. Deze jongen kunnen weer op onze TT tentoongestled worden. De bedoeling is om vogels in de voliere te plaatsen van allerlei soorten tropen en kanaries, waarbij het de bedoeling is dat er geen onderlinge verwantschap ontstaat. Dus geen geel met rood kanaries gezamenlijk. De voliere wordt goed onderhouden maar het bestuur kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ziekte of sterfte van de vogels.

Op 10 tot 13 januari 2019 waren de wereld kampioenschappen in Zwolle. Er waren zo’n 25.000 vogels bijeengebracht in de IJsselhallen in Zwolle, deze zijn door 110 keurmeesters beoordeeld.Diverse leden van de Vogelvereniging Westland hebben met hun vogels deelgenomen aan deze wedstrijd, zoals u ziet met met goede resultaten: Johan van der Starre: Goud met een Halsbandparkiet cinamon grijsgroene pop, Zilver met een Halsbandparkiet blauwe pop, Brons met een Halsbandparkiet grijze manJaap van der Starre: Goud met een Halsbandparkiet grijze man.Gerard Storm: Goud met een zebravink wang grijs man, Zilver met een Zebravink wang bruine pop en Brons met een zebravink wang bruine bleekrug.Jos van der Knaap: Goud met een Bruinrugekstertje.Michel van Es: Brons met een Valkparkiet wildkleur pop.Het bestuur feliciteerd de prijswinnaars met hun kampioenschap.

Mondial 2019

Beste leden van vogelvereniging Westland, Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarvergadering van Vogelvereniging Westland.Deze wordt gehouden op: Donderdag 21 februari Aanvang 19.45 uur Hof van heden.Dijkstraat 2 te Naaldwijk. De agenda voor die vergadering is als volgt:* Jaarverslag van de secretaris* Jaarverslag van de penningmeester* Verslag kascontrolecommissie * Vaststellen van de begroting* Jaarverslag van de ringencommissaris* Jaarverslag van de materiaalcommissaris* Vaststellen contributie* Ingediende voorstellen* Bestuursverkiezing* Verkiezing leden van de kascontrolecommissie* Beleid bestuur Bestuursvoorstel 1. Het bestuur stelt voor om de huidige stellingen voor universeel kooien te vervangen door nieuwe stellingen, de zogenaamde Heesakker stellingen. Tijdens de afgelopen show stonden de tropen en de grasparkieten reeds op Heesakker stellingen.Waarom nieuwe stellingen?-Deze zijn makkelijker op te bouwen.-Ze nemen minder ruimte in de TT zaal in.-Ze zijn makkelijker te vervoeren.-Ze vragen minder ruimte in de opslag.-De kooien staan stabieler op deze stellingen.Het bestuur denkt dat nieuw stellingmateriaal om 300 universeel kooien te plaatsen ruim voldoende is. Namens het bestuur Vogelvereniging Westland.H.J. Berendse.Secretaris.


http://www.magix.com 

Vogelvereniging Westland